Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - “Investeste in oameni!”

Web Content Display Web Content Display

Axa prioritară 2: "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.3 "Acces și participarea la formare profesională continuă"
Titlul proiectului: SMI SPO – Imbuntatirea sistemului managerial si informational al SPO.
Contract:  POSDRU/164/2.3/S/141701

Web Content Display Web Content Display

Beneficiarul si partenerii acestui proiect sunt urmatorii

Web Content Display Web Content Display

Comunicare

Asset Publisher Asset Publisher

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

DATA:15.12.2015

 

 

PROIECT "Pregătește-te pentru un viitor mai bun!" , contract POSDRU/164/2.3/S/141701

 

         

Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în parteneriat cu Asociația Centrul Pentru Formare Profesională și Dezvoltare Regională și SIVECO România S.A., anunță finalizarea perioadei de implementare a proiectului european « Pregătește-te pentru un viitor mai bun!», contract POSDRU/164/2.3/S/141701, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

 

        Proiectul se înscrie în Axa prioritară nr. 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul major de intervenție 2.3 "Acces şi participare la formare profesională continuă", având o durată de implementare de 18 luni, începând cu data de 02.05.2014.

          Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat integrarea pe piața forței de muncă și în viața activă, la nivelul regiunilor avute în vedere în cadrul proiectului, a persoanelor angajate pe piața muncii din domeniul construcții și materiale pentru construcții aflate în perioada de creștere a nivelului de calificare, prin implementarea unui plan integrat de măsuri, având drept suport facilitarea accesului la informație în urma utilizării tehnologiilor informației moderne.

Activitățile derulate în cadrul proiectului au urmărit:

  • Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională prin cursuri de calificare de nivel 2 și 3 pentru grupul-țintă al proiectului, pe perioada derulării acestuia;
  • Promovarea măsurilor active de ocupare prin activități de consiliere și orientare profesională a angajaților aparținând grupului țintă și prin activități de informare și publicitate;
  • Facilitarea accesului la informație în urma utilizării tehnologiilor informației moderne prin dezvoltarea portalului și digitizarea conținutului.

 

          Grupul țintă al proiectului a fost format din angajați, în special persoane necalificate, cu un nivel redus de calificare sau calificări nerelevante pentru locul de muncă actual. Aceștia au parcurs, în mod gratuit, câte unul din următoarele cursuri de calificare: Zidar, pietrar, tencuitor, Montator pereti si plafoane din gips-carton, Tehnician devize si măsurători și Tehnician în construcții și Lucrări Publice.

          De asemenea, toți participanții înregistrati au beneficiat și de servicii de consiliere si orientare profesională specifică angajaților.

           In urma absolvirii cursurilor, au fost obținute certificate de calificare recunoscute de Ministerul Muncii și emise de Autoritatea Națională pentru Calificări.

          De asemenea, fiecare cursant ce a absolvit cursul de calificare a primit o subvenție în valoare de 400 lei în cazul cursurilor Zidar, pietrar, tencuitor și Montator pereți și plafoane din gips-carton și de 450 lei în cazul cursurilor Tehnician devize și măsurători și Tehnician în construcții și Lucrări Publice.

          Finalizarea cu succes a implementării proiectului a contribuit la calificarea unui numar de 576 persoane aparținând grupului țintă și pregătirea acestora pentru condițiile cerute pe piața forței de muncă prin oferirea de servicii integrate (consiliere vocațională, mediere, formare).

PERSOANĂ DE CONTACT: MIU ILEANA CRISTINA, Expert Comunicare și Promovare, Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, Tel: 021.321.32.32, Fax: 021.321.12.36, Email: office@apmcr.org; apmcr.org@gmail.com

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII DIN ROMÂNIA este o asociaţie profesională constituită în 1997, ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcţii, în faţa autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice şi profesionale din ţară şi din străinătate. La nivelul anului 2013 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 430 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forţa organizaţiei. De asemenea, APMCR se caracterizează printr-o bogată experiență in domeniul implementării proiectelor, ce au fost destinate sectorului de construcții/ materiale pentru construcții. Mai multe detalii despre activităţile APMCR găsiţi accesând site-ul www.apmcr.org

 


Asset Publisher Asset Publisher

in December 15, 2015
COMUNICAT DE PRESĂ
in July 17, 2014
COMUNICAT DE PRESĂ
in July 11, 2014
COMUNICAT DE PRESĂ

Newsletter Newsletter

Inregistrare Inregistrare

Contact Contact

ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIA
Nume strada: Strada Ing. Vasile Cristescu, Nr. 3, Sect. 2, Bucureşti
E-mail: office@apmcr.org
Tel: +40-21-3213232
Fax: +40-21-3211236