Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - “Investeste in oameni!”

Web Content Display Web Content Display

Axa prioritară 2: "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.3 "Acces și participarea la formare profesională continuă"
Titlul proiectului: SMI SPO – Imbuntatirea sistemului managerial si informational al SPO.
Contract:  POSDRU/164/2.3/S/141701

Web Content Display Web Content Display

Beneficiarul si partenerii acestui proiect sunt urmatorii

Web Content Display Web Content Display

Contact
ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIA
Adresa:
Strada Ing. Vasile Cristescu, Nr. 3, Sect. 2, Bucureşti
Tel:
 +40-21-3213232
Fax:
+40-21-3211236
E-mail:
office@apmcr.org
Website:

Formular Contact Formular Contact

Formular de contact